Pla d’estudis

El títol d’Especialista universitari en Masculinitats, Gènere i Igualtat s’ofereix en format teoricopràctic amb una càrrega lectiva de 30 crèdits ECTS i en la modalitat 100 % en línia (no presencial). La formació s’imparteix en un curs acadèmic (2021–2022) des d’octubre de 2021 a setembre de 2022 i està dividit en deu assignatures que s’aniran presentant cada tres setmanes.

A continuació, es mostren les assignatures, els seus crèdits, els temes, el professorat que les imparteix i el període d’impartició:

ASSIGNATURA INICI FINAL
1 FONAMENTS TEÒRICS SOBRE FEMINISME, IGUALTAT DE GÈNERE I MASCULINITATS 04-10-2021 22-10-2021
2 LA CONSTRUCCIÓ CULTURAL DE LES MASCULINITATS 25-10-2021 12-11-2021
3 TREBALL, CONCILIACIÓ, PATERNITAT 15-11-2021 03-12-2021
4 TREBALLAR LES MASCULINITATS IGUALITÀRIES DES D’UNA PERSPECTIVA COEDUCATIVA 10-01-2022 28-01-2022
5 MASCULINITATS, PODER I CIUTADANIA 31-01-2022 18-02-2022
6 SALUT, SEXUALITAT I MASCULINITAT 21-02-2022 11-03-2022
7 VIOLÈNCIES DE GÈNERE I MASCULINITATS 14-03-2022 01-04-2022
8 CREENCES, COSSOS I REPRESENTACIONS DE LES MASCULINITATS 04-04-2022 06-05-2022
9 INTERVENCIÓ AMB HOMES EN PERSPECTIVA DE GÈNERE 09-05-2022 27-05-2022
10 TREBALL FI DE TÍTOL 21-02-2022 17-06-2022
ASSIGNATURES TEMES
1 FONAMENTS TEÒRICS SOBRE FEMINISME, IGUALTAT DE GÈNERE I MASCULINITATS
3 ECTS
1.1.- EVOLUCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE EN EL CONTEXT ESPANYOL. Professora: Anastasia Téllez Infantes (1 ECTS)

1.2.- PERSPECTIVA TEÒRICA I GENERAL SOBRE TEORIA FEMINISTA. Professora: Beatriz Ranea Triviño (1 ECTS)

1.3.- L’ESTUDI DE LES MASCULINITATS DES DE LA TEORIA DE GÈNERE. Professor: Iván Sambade Baquerín (1 ECTS)

2 LA CONSTRUCCIÓ CULTURAL DE LES MASCULINITATS
3 ECTS
2.1.- CULTURA I IDENTITAT DE GÈNERE: MASCULINITATS I FEMINITATS EN CONSTRUCCIÓ. Professora: Anastasia Téllez Infantes (1 ECTS)

2.2.- RITUS I ESPAIS DE CREACIÓ I REPRODUCCIÓ DE LA MASCULINITAT TRADICIONAL EN DIVERSES CULTURES. Professor: Joan Sanfélix Albelda (1 ECTS)

2.3.- SOCIABILITAT I CONSTITUCIÓ DE LA IDENTITAT MASCULINA ENTRE HOMES. Professora: Carmen Ruiz Repullo (1 ECTS)

3 TREBALL, CONCILIACIÓ, PATERNITAT

3 ECTS

3.1.- L’ANÀLISI DEL TREBALL I LA MASCULINITAT AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE. Professora: Anastasia Téllez Infantes (1 ECTS)

3.2.- TREBALL, IGUALTAT D’OPORTUNITATS I CONCILIACIÓ. Professora: Rosario Carmona Paredes (1 ECTS)

3.3.- MASCULINITATS I PRÀCTIQUES DE PATERNITAT. Professora: Alejandra Salguero Velázquez (1 ECTS)

4 TREBALLAR LES MASCULINITATS IGUALITÀRIES DES D’UNA PERSPECTIVA COEDUCATIVA

3 ECTS

4.1.- COEDUCACIÓ: CANVI EN LES MASCULINITATS DES DE L’EDUCACIÓ. Professor: Jorge García Marín (1 ECTS)

4.2.- MASCULINITATS IGUALITÀRIES: QUÈ SON? EN QUIN PUNT ENS TROBEM? QUINS SERIEN ELS PRINCIPALS ÀMBITS PER AL SEU ABORDATGE? Professor: Joan Sanfélix Albelda (1 ECTS)

4.3.- COM PORTAR A LA PRÀCTICA LA COEDUCACIÓ: TREBALLANT LES MASCULINITATS DES DE L’EDUCACIÓ FORMAL I NO FORMAL. Professor: Jorge Cascales Ribera (1 ECTS)

5 MASCULINITATS, PODER I CIUTADANIA

3 ECTS

5.1.- EL PODER COM A PACTE D’HOMES: UNA CRÍTICA FEMINISTA DE LES DEMOCRÀCIES IMPERFECTES. Professor: Octavio Salazar Benítez (1 ECTS)

5.2.- MASCULINITATS IGUALITÀRIES I DEMOCRÀCIA PARITÀRIA. Professor: Octavio Salazar Benítez (1 ECTS)

5.3.- POLÍTIQUES PÚBLIQUES D’IGUALTAT ESPECÍFIQUES PER A HOMES. Professor: Ander Bergara Sautua (1 ECTS)

6 SALUT, SEXUALITAT I MASCULINITAT

3 ECTS

6.1.- SEXUALITAT, PROSTITUCIÓ I TRÀFIC. Professora: Mª Jesús Navarro Ríos (1 ECTS)

6.2.- MASCULINITATS I DIVERSITAT AFECTIVOSEXUAL I IDENTITÀRIA. Professor: Iván Sambade Baquerín (1 ECTS)

6.3.- SALUT I MASCULINITAT. Professor: Benno George Alvaro de Keijzer Fokker (1 ECTS)

7 VIOLÈNCIES DE GÈNERE I MASCULINITATS

3 ECTS

7.1.- LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE COM A IDENTITAT. Professor: Miguel Lorente Acosta (1 ECTS)

7.2.- INTERVENCIÓ AMB AGRESSORS DE GÈNERE AL MEDI OBERT I TANCAT: EXIGÈNCIA LEGAL I INSTRUMENT ÚTIL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Professor: José Pablo Cuéllar Otón (1 ECTS)

7.3.- HOMES QUE MALTRACTEN: L’EXPRESSIÓ SUBSTANTIVA DEL FRACÀS DEL MODEL TRADICIONAL DE MASCULINITAT HEGEMÒNICA. Professor: Carmelo Hernández Ramos (1 ECTS)

8 CREENCES, COSSOS I REPRESENTACIONS DE LES MASCULINITATS

3 ECTS

8.1.- REPRESENTACIONS DE LES MASCULINITATS EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ. Professor: Carlos M. Ramos Lahiguera (1 ECTS)

8.2.- IMPLICACIONS I CONSEQÜÈNCIES DE LA MASCULINITAT EN LES CORPOREÏTATS. Professor: Javier Eloy Martínez Guirao (1 ECTS)

8.3.- ELS DÉUS HOMES I LES MASCULINITATS SAGRADES. Professor: Juan José Tamayo Acosta (1 ECTS)

9 INTERVENCIÓ AMB HOMES EN PERSPECTIVA DE GÈNERE

3 ECTS

9.1.- HOMES, MASCULINITATS I BENESTAR SOCIAL. Professor: Jorge Cascales Ribera (1 ECTS).

9.2.- L’ESPAI RELACIONAL EN EL CENTRE DEL PROCÉS D’INTERVENCIÓ SOCIAL. Professorat: Jorge Cascales Ribera (0,5 ECTS) y Bakea Alonso (0,5 ECTS).

9.3.- PROJECTES I PROGRAMES D’INTERVENCIÓ EN EL TREBALL I L’EDUCACIÓ SOCIAL AMB HOMES. Professora: Bakea Alonso Fernández de Avilés (1 ECTS).

10 TREBALL FI DE TÍTOL

3 ECTS

10.- TREBALL FI DE TÍTOL

Professora: Anastasia Téllez Infantes (3 ECTS)