Persones destinatàries

El títol d’Especialista universitari en Masculinitats, Gènere i Igualtat està orientat especialment a persones amb titulació universitària.

L’únic requisit formal per a l’admissió, exigit per la normativa de la Universitat Miguel Hernández, consisteix a estar en possessió d’un títol universitari.