Accés

Per a accedir al títol es recomana seguir els passossegüents:

PAS 1:

Per a preinscriure’t en el títol d’Especialista Universitari en Masculinitats, Gènere i Igualtat, primer has d’accedir ací
http://universite.umh.es/fpogestion/aspx/preinscripcion/preinscripcion.aspx i emplenar la sol•licitud (aquestes són les dades que sol•licita el formulari: Tipus d’ensenyament: «Especialista Universitari»; Ensenyament: ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN MASCULINITATS, GÈNERE I IGUALTAT)

PASO 2:

Una vegada realitzada la preinscripció, s’ha de presentar la següent informació escanejada a esp.masculinidades2@umh.es

  • Resguard de la preinscripció (informació del correu de confirmació que rebràs en prescriure’t).
  • Fotocòpia de DNI, NIF o passaport.
  • Fotocòpia del títol o resguard si és el cas (els títols expedits fora d’Espanya han de ser acompanyats de la postil•la de la Haia).
  • Fotocòpia del certificat de notes (els certificats expedits fora d’Espanya han de ser acompanyats de la postil•la de la Haia).
  •  Curriculumvitae
  • Carta de motivació sobre estudis en masculinitats i igualtat de gènere.

Criteris de selecció:

  • Expedient acadèmic.
  • Mèrits professionals.
  • Carta de motivació sobre estudis en masculinitats i igualtat de gènere.

Preu de matrícula: 1037,70 euros

Preinscripció: : 01/05/21 a 30/09/21

Matriculació: 15/05/21 a 30/09/21

Duració:  04/10/2021 a 30/09/2022

L’import de la matrícula inclou tant la formació com l’accés a l’aula virtual, l’ús de les eines d’estudi i comunicació, i els materials interactius. No hi ha cap cost d’inscripció addicional en concepte d’obertura ni per gestió de matrícula.

Hi ha altres conceptes de caràcter administratiu que l’alumne o l’alumna podrà sol•licitar, comara certificats, expedició de títol, duplicats o altres, i que tindran un cost independent.

Preu de matrícula: 1037,70 euros

Es pot fraccionar el pagament en dos terminis